Tag Archive

Legalizacija, licenciranje i softverska piraterija

Published on 21. November 2008 By Jasna Kamatovic

Tweet Poreska uprava je prošle sedmice objavila rezultate ovogodišnje kampanje za borbu protiv softverske piraterije što je opet izazvalo veliki broj negativnih reakcija u javnosti. Postavlja se pitanje: “Zašto da sada plaćam nešto što sam godinama koristio besplatno?!” Osnovni problem je u edukaciji. Kampanja je prevashodno namenjena pravnim licima. Od 2003. godine kada je Microsoft [...]

Share